Masak and Partner Group

Dluhopisy společnosti Masák & Partner Group, a.s.

Staňte se naším novým partnerem a investujte do zcela unikátních projektů společnosti Masák & Partner Group. Vydáváme 4. emisi dluhopisů v celkové výši 400 milionů Kč. Investovat je možné od 10 000 Kč.

Dluhopisy je možné zakoupit do 17. srpna 2022, se splatností do 20. srpna 2024.
V době splatnosti bude investorům jednorázově vyplacen výnos.
Nabízíme úrokovou sazbu 6,5 procenta ročně.

Výše uvedené představuje pouze propagační sdělení a není analýzou investičních příležitostí nebo investičním doporučením Masák & Partner Group, a.s., která neposkytuje služby investičního poradenství. Výše uvedené informace jsou pouze dílčí, informativní a žádným způsobem nenahrazují unijní prospekt pro růst (základní prospekt) ani konečné podmínky příslušné emise dluhopisů. Schválený unijní prospekt pro růst (základní prospekt) a konečné podmínky emise dluhopisů jsou, stejně jako další významné dokumenty týkající se Masák & Partner Group, a.s., a emise dluhopisů k dispozici na této webové stránce níže a v sídle Masák & Partner Group, a.s. Schválení unijního prospektu pro růst Českou národní bankou, provedené rozhodnutím č.j. 2021/083520/CNB/570 ze dne 16. 8. 2021, které nabylo právní moci dne 18. 8. 2021 a které navazuje na schválení prvotního unijního prospektu pro růst Českou národní bankou, provedené rozhodnutím č.j.2020/102700/CNB/570, S-Sp-2020/00027/CNB/572, ze dne 17. 8. 2020, které nabylo právní moci dne 20. 8. 2020, by se nemělo chápat jako potvrzení kvality, bonity či bezpečnosti investice do dluhopisů. Potenciální investoři by si měli detailně přečíst unijní prospekt pro růst (základní prospekt) a konečné podmínky příslušné emise dluhopisů, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do dluhopisů. Některá z těchto rizik jsou uvedena v kapitole III. unijního prospektu pro růst (základního prospektu), investoři by si však měli sami zvážit rizika a přínosy investice s ohledem na jejich osobní stav a preference. Masák & Partner Group, a.s., rovněž investorům doporučuje při hodnocení výnosů a rizik jejich investice do dluhopisů využít služeb příslušných odborných poradců.

Jakub Masák

„Dluhopisy jsou pro nás vítaným způsobem financování projektů. Cítíme v nich důvěru klientů a věříme, že právě investice do nemovitostí je v dnešní době bezpečným přístavem.“

Jakub Masák
zakladatel Masák & Partner Group

Dluhopisy 2024

Masák & Partner Group a.s. – Zveřejnění výsledků nabídky
(PDF 345 kB)

Masák & Partner Group a.s. – Prospekt_veřejné emise 2021
(PDF 1,5 MB)

Masák & Partner Group a.s. – Rozhodnutí ČNB 2021
(PDF 314 kB)

Masák & Partner Group a.s. – Prospekt_veřejné emise
(PDF 3,9 MB)

Masák & Partner Group a.s. – Rozhodnutí ČNB
(PDF 1,9 MB)

Masák & Partner Group a.s. – výroční zpráva 2021
(PDF 10 MB)

Masák & Partner Group a.s. – výroční zpráva 2020
(PDF 39 MB)

Masák & Partner Group a.s. – výroční zpráva 2019
(PDF 1,6 MB)

Zpráva nezávislého auditora k 31.12.2019 pro Masák & Partner Group a.s.
(PDF 2,5 MB)

Zpráva nezávislého auditora k 31.12.2018 pro Masák & Partner Group a.s.
(PDF 2,2 MB)

Aktuální stanovy Masák & Partner Group, a. s.
(PDF 340 kB)
Kontakt

Masák & Partner Group, a.s.
IČ: 059 265 05

Sídlo a kontaktní adresa:
Na baště sv. Ludmily 253/1
160 00 Praha 6

e-mail: zemlicka@masak-partner.com nebo masak@masak-partner.com